Haberler Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Ücretli Öğretmen Görevlendirilmesi Kriterleri

Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Ücretli Öğretmen Görevlendirilmesi Kriterleri

Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü  Ücretli Öğretmen Görevlendirilmesi Kriterleri   

Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü  Ücretli Öğretmen Görevlendirilmesi Kriterleri  

2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında İlçemiz resmi okullarında kadrolu öğretmenler tarafından doldurulamayan, boş geçen sınıf, branş derslerine  “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 9. maddesine göre Ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

 

Ders ücretli öğretmenlik başvuruları müdürlüğümüz atama bürosundan alınacak matbu bir dilekçe ile birlikte başvuruda istenen belgeleri içeren bir dosya ile Müdürlüğümüz atama bürosuna yapılacaktır. Başvurular ihtiyaç olduğunda değerlendirmeye alınacaktır.

 

Ders Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararında “ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar” ile ekindeki çizelgede “ Atamaya Esas Olan Alan, Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Programı, Aylık Karşılığı Okutacağı Dersler” kararına öncelik verilerek yapılacaktır.

 

Ders Ücretli Öğretmen olarak görevlendirme öncelikleri aşağıda belirtilen sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.

1 – Eğitim Fakültesi Mezunları,

2 – Fen ve Edebiyat Fakülteleri Tezsiz Yüksek Lisans

      Mezunları,

3 – Fen ve Edebiyat Fakültesi Mezunları,

4 – Diğer Fakültelerin Lisans Mezunları,

5 – İhtiyaç Duyulan Ön Lisans Mezunları ( Okul Öncesi Mezunları )

6 - Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarından ya da Yüksek öğretim kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce alanında en az ( C ) düzeyinde puan almış olanlar,

 

Geçerli Kabul Edilen Belgeler;

a)  Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisan Belgesi,

b)  21 kredilik Pedagojik Formasyon Belgesi,

c)  31 kredilik İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

d)  33 kredilik İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası,

 

Görevlendirmeler, Eğitim Fakültesi mezunları ve Fen ve Edebiyat Fakülteleri Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları ihtiyaca göre müracaatları halinde görevlendirileceklerdir. İhtiyaç karşılanamadığı takdirde diğer fakülte mezunları ve yüksek okul mezunları ( Okul Öncesi Ön Lisans Mezunları ) arasından belirtilen kırıterlere göre değerlendirme yapılarak yapılacaktır.

 

Müracaatlar: 30.07.2012 Tarihinden İtibaren Alınacaktır.

 

Görevlendirmeler: 03.09.2012 Tarihinden İtibaren Yapılacaktır.

 

Gerekli Belgeler:

1 – Başvuru Formu               ( Müdürlüğümüzden Verilecek)

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3 – Diploma Fotokopisi Veya Mezuniyet Belgesi              

4 – Sabıka Kaydı

5 – Yabancı Dil, Özel Eğitim, Okul Öncesi Sertifika

      Veya Belgeleri                  

 

                                                              

 

 Yayın:02.08.2012 - Güncelleme:26.09.2012 - 12:15 - Görüntülenme:5920 - İlgili Birim : Bilgi işlem