Duyurular Fehmi Yılmaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi Okul Kantini İlanı

Fehmi Yılmaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi Okul Kantini İlanı

SANCAKTEPE İlçesi Fehmi Yılmaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi Okul Kantini Okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda kurulan ihale komisyonunca, 2886 sayılı Devlet ihale kanununun (35/d 51/g maddesine göre) pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

İLAN

             SANCAKTEPE İlçesi Fehmi Yılmaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi Okul Kantini Okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda kurulan ihale komisyonunca, 2886 sayılı Devlet ihale kanununun (35/d 51/g maddesine göre) pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

          Pazarlığa konu olan Okul kantini nin bulunduğu.

a) Okul adı                                    :   Fehmi Yılmaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi

b) Bulunduğu ilçe                         :   Sancaktepe

c) Muhammen bedel                     :   1.340,00-TL 

d) İhalenin Yapılacağı Yer           :   Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

e) İhale Yapılacağı Tarih ve Saat :   18/01/2013 Cuma 14:00

f) Öğrenci mevcudu                      :    185

g)Demirbaş bedeli                         :   ..

 

                 İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER :

 

 1. İkametgâh ilmühaberi
 2. Nüfus cüzdanı sureti
 3. Sabıka kaydı (6 Aydan eski olmayacak)
 4. Başka kantin işletmediğine dair yazı.( İ.K.E.O’dan. Alınacak)
 5. İhaleden men yasağı almadığına dair belge. ( İ.K.E.O’dan. Alınacak)
 6. Geçici teminat miktarı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Vakıf Bankası Sarıgazi Şubesi 007292458625  nolu hesabına muhammen bedel üzerinden tespit edilen yıllık kira bedelinin (9 Aylık) %30’una tekabül eden bedelin geçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont.
 7. Şartname alındı dekontu. İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi Vakıf Bankası Sarıgazi Şubesi 007292458733 nolu hesaba 100,00-TL yatırarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin edebileceklerdir.
 8. İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı. ( Kurum müdürlüğünden alınacaktır.)
 9. Sağlık Raporu(Akciğer Grafiği Ekli)
 10. Öğrenim Belgesi.(En az İlkokul veya İlköğretim mezunu olmayanlar ihaleye katılamazlar.)
 11. Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin  17. maddesi gereğince Kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde katılımcılardan Kantin İşletmeciliği ustalık belgesi istenir. Ancak katılımcıların hiçbirinin Kantin işletmeciliği Ustalık belgesinin olmaması durumunda kantin işletmeciliği üzerine Kalfalık belgesi istenir, onunda olmaması halinde ise sertifika, kurs bitirme belgesi veya kantin ile ilgili işyeri açma belgelerinden en az birine sahip )olması zorunludur.

 

    İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş

sayılırlar. İleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

 

       İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde Sancaktepe Fehmi Yılmaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi okul  kantinini  mahalinde görebileceklerdir. 

 

 

          İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR:

 

a)      T.C. vatandaşı olmak

b)      Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

c)      Başka kantin işletiyor olmamak

d)      61 yaşından gün almamış olmak

e)      İhaleden men yasağı almamış olmak.

f)       İhaleye vekâletle girilmez.

g)      Gerçek kişi olmak (Vakıf veya Tüzel Kişi Olmamak)

 

          Bu ilan Okulda,Sancaktepe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında  18/01/2013 tarihine kadar ilan edilecektir.

                                                                    

 Yayın:07.01.2013 - Güncelleme:07.01.2013 - 14:30 - Görüntülenme:3523