İSTANBUL SANCAKTEPE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ders Ücreti Karşılığı Öğretmenlik İçin Aranılan Genel Şartlar

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ders Ücreti Karşılığı Öğretmenlik İçin Aranılan Genel Şartlar

1.      2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu´nun 53´üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.

5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak. 

- Askerlikten muaf olmak,

- Askerliğini yapmış olmak,

- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden alınacak son bir aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

8. 2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerli değildir.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

 

2.      BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

1.Başvurular, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze EK-1 Ücretli Öğretmen Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

EK-1 Ücretli Öğretmen Başvuru Formunda belirtilen evrakların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilmesi ile sonlanacaktır.

 

3.      GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU

A.   Sınıf Öğretmenliği için;

a ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunları;

b ) Emekli Sınıf Öğretmenleri;

c ) Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

d ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlardan sınıf öğretmenliği sertifikası olan;

e ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olan;

f ) Eğitim Fakültesi diğer alanlardan mezun olanlar;

g) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları;

h ) Diğer fakülte mezunları

B. Branş Öğretmenliği için;

a ) Eğitim Fakültesi ilgili alan mezunları;

b) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlar;

c ) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunları;

d ) Diğer alanlardan ( mezuniyetlere göre okutabileceği dersler ) mezun olanlar;

e) İngilizce öğretmenliği için Açık öğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliğinin  ön lisans programını bitirenler;

C. Okul Öncesi Öğretmenliği için:

1.      Okul öncesi öğretmenliği lisans bölümü mezunu olmak

2.      Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler

3.      Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları

4.      Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlar, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

D. Özel Eğitim Öğretmenliği için:

1.      Özel Eğitim Öğretmenliği lisans bölümü mezunu olmak.

2.      Özel Eğitim Kursuna katılıp belgesi olanlar.

·         GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR

1.Görevlendirmeler kurum amirinin yetkisi ile başlatılır.

2. Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre görevlendirmeler yapılacaktır.

3. Görevlendirmeler ile ilgili listeler http://sancaktepe.meb.gov.tr/  internet adresinde yayınlanacak olup; ayrıca adaylara, başvuru sırasında verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılacaktır.

4. Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınarak SSK girişi yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.

5. Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ihtiyaç kalmaması halinde, adayın kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

 

 

Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi No 111 Kat 3 34785 Sancaktepe / İSTANBUL Sancaktepe Kaymakamlık Binası - 0216 622 73 15 / 0216 622 73 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.